Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Domáca ošetrovateľská starostlivosť /DOS/, sa poskytuje imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom, ktorí vyžadujú dlhodobú odbornú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie.

Domáce ošetrovanie sa poskytuje aj pri náhlych či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje aj chorým v terminálnom štádiu onkologických ochorení, ktorí nechcú byť v nemocnici a v prípade, keď pacient odmieta hospitalizáciu.

základné výkony
v rámci Domáceho
Ošetrovania setrami

Starostlivosť

- Preväzy rán a podávanie injekcií a infúzií,
- starostlivosť o centrálny venózny katéter,
- starostlivosť o epidurálny katéter,
- starostlivosť o sondu a iné.

ošetrovanie

- Ošetrovanie rán,
- ošetrovanie preležanín a vredov predkolenia,
- ošetrovanie stómií a iné.

ostatné

Cievkovanie a iné.

adosadvena_logo_white

kontaktujte nás

    © From ♡ by HOBERTO