Základné výkony v rámci domáceho
ošetrovania sestrami

Starostlivosť

- Starostlivosť o centrálny venózny katéter, venóznu linku,
- starostlivosť o epidurálny katéter,
- starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou,
- starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu,
- starostlivosť o močový katéter a iné.

ošetrovanie

- Ošetrovanie rán,
- ošetrovanie preležanín a vredov predkolenia,
- ošetrovanie stómií a iné.

OSTATNé

- podávanie injekcií a infúzií,
- cievkovanie (len ženy),
- preväzy rán.

OKREM ZÁKLADNÝCH ÚKONOV SA V RÁMCI KOMPLEXNEJ STAROSTLIVOSTI POSKYTUJE AJ:

- prevencia vzniku preležanín, polohovanie pacienta,
- meranie tlaku krvi, teploty, pulzu,
- nácvik podávania inzulínu,
- výplach oka,
- ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta,
- odsávanie pacienta,
- celotelový liečebný zábal,
- odbery krvi, moču, výtery hrdla,
- očistná alebo liečebná klyzma,
- odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma.

adosadvena_logo_white

stránky

Domov

Kto sme

Služby

Cenník

Kontakt 

kontaktujte nás

    © From ♡ by HOBERTO