„nemusíme robiť veľké veci.
Stačí drobné veci naplnené
veľkou láskou."

Matka Tereza

KTO SME ?

Zdravotné sestry ADOS Advena – špecialistky s ukončeným vyšším odborným vzdelaním s dlhoročnou praxou.

ADOS ADVENA

Zdravotné sestry

Sestry špecialistky s ukončeným vyšším odborným vzdelaním s dlhoročnou praxou v nemocničných oddeleniach s praxou v odbore. Sestry sú registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Liečebnú rehabilitáciu vykonávajú skúsení fyzioterapeuti, registrovaní v Komore fyzioterapeutov. 

Všetci naši fyzioterapeuti sú evidovaní na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) a tak ako sestry majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka. Garantujeme kvalitu poskytovaných služieb a naším cieľom je Vaša maximálna spokojnosť a zlepšenie zdravotného stavu.

NAše SLUžBY

Aplikácia intravenózne podávaného vitamínu C

LIEČEBnÁ rehabilitácia

opatrovateľské služby

Zavolajte nám

Všetky podrobné informácie vám poskytneme aj telefonicky 

+421 908 142 990

„keď liečiš, usiluj sa o dve veci: Pomáhaj, alebo neškoď"

Hippokrates, Epidemica I

KTO VYKONáVA OšETRENIE?

Ošetrovanie vykonávajú kvalifikované sestry denne alebo niekoľkokrát do týždňa. V prípade potreby sestry ADOS ošetrujú pacientov aj počas sobôt a nedelí a cez sviatky.

Domácu rehabilitáciu vykonávajú fyzioterapeuti so špeciálnym vzdelaním. K základným výkonom patrí individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov, liečba porúch centrálneho a periférneho systému, mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch, individuálna dychová gymnastika, nácvik kontinencie a cielená odborná inštruktáž.

Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR). Tá je určená najmä pacientom pri rôznych chronických chorobách pohybového aparátu alebo po úrazoch, operáciách a cievnych mozgových príhodách.

Prvý kontakt

Pripravte si nasledovné informácie:
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pacienta, zdravotnú poisťovňu, meno ošetrujúceho lekára, diagnózu – popis jeho zdravotného stavu, telefonický kontakt.

dôležité - agentúra nemá právo predpisovať !

Obväzový materiál, náplaste, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky hradené zo zdravotnéh poistenia, Vám predpíše váš lekár.

Povedali o nás

No Title

Rated 0 out of 5

Chceli by sme poďakovať pani Holičovej za milý, príjemný a ľudský prístup. Veľmi si vážime jej ochotu pomôcť. Je to žena s veľkým Ž s príjemným vystupovaním. Ďakujeme Vám veľmi pekne a môžeme odporučiť.

Dušana Ondrusová

No Title

Rated 0 out of 5

Veľmi pekne Ďakujeme pani Holičovej za milý príjemný prístup, ochotu, prontné vybavenie poskytnutia zdravotnej pomoci nášmu otcovi 80 ročnému Je veľmi milá, ľudská, ochotná, príjemná. Odborný prístup a jednanie k starším ľuďom.

Keby boli všetci takí ako pani Holičová svet by bol krajší.

Dakujeme veľmi pekne a môžeme len odporučiť. ❤️

Rodina Šujdáková

Šujdáková

No Title

Rated 0 out of 5

Ďakujeme pani Holičovej za pomoc s našou 87 ročnou mamičku/babičkou, ktorú prepustili z urgentu nemenovanej nemocnice vo veľmi zlom stave. Pani Holičová prišla hneď na zavolanie a jej prístup bol vysoko profesionálny, ale popri tom zároveň aj milý a ľudský. Veľmi si ceníme jej pomoc a poradenstvo a jej služby môžeme všetkým, ktorí ich budú potrebovať, vrelo odporučiť.

Rodina Filová

Igor Filo

No Title

Rated 0 out of 5

Chcem touto cestou vyjadriť poďakovanie pani Majke Holičovej, za erudovaný, vysoko odborný a zároveň nadštandardný ľudský prístup, ústretovosť a ochotu. Veľmi si vážim jej pomoc pri iniciácii a sprostredkovaní vyšetrenia a liečby v odbornej ambulancii pre mamičku. Po absolvovaní liečby v zdravotníckom zariadení sa zaujímala o ďaľší priebeh a zdravotný stav. Ďakujem za výborne intravenózne aplikovaný vitamín C v domácom prostredí.

Pre Majku je charakteristická profesionalita, ochota, láskavosť, pomoc, veľká dávka empatie, povzbudivé slová a hľadanie riešení. Svojím milým prístupom pomáha a je oporou v náročných situáciách nielen chorým, ale aj rodinným príslušníkom. Kiežby sme mali viac zdravotníkov ako p. Majka.

Je osoba s veľkým ❤️. Patrí jej veľká a úprimná VĎAKA.

Henrieta Elkuch

základné výkony
v rámci Domáceho
Ošetrovania setrami

Starostlivosť

- Preväzy rán a podávanie injekcií a infúzií,
- starostlivosť o centrálny venózny katéter,
- starostlivosť o epidurálny katéter,
- starostlivosť o sondu a iné.

ošetrovanie

- Ošetrovanie rán,
- ošetrovanie preležanín a vredov predkolenia,
- ošetrovanie stómií a iné.

ostatné

Cievkovanie a iné.

adosadvena_logo_white

kontaktujte nás

    © From ♡ by HOBERTO