„nemusíme robiť veľké veci.
Stačí drobné veci naplnené
veľkou láskou."

Matka Tereza

KTO SME ?

Zdravotné sestry ADOS Advena – špecialistky s ukončeným vyšším odborným vzdelaním s dlhoročnou praxou.

ADOS ADVENA

Zdravotné sestry

Sestry špecialistky s ukončeným vyšším odborným vzdelaním s dlhoročnou praxou v nemocničných oddeleniach s praxou v odbore. Sestry sú registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Liečebnú rehabilitáciu vykonávajú skúsení fyzioterapeuti, registrovaní v Komore fyzioterapeutov. 

Všetci naši fyzioterapeuti sú evidovaní na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) a tak ako sestry majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka. Garantujeme kvalitu poskytovaných služieb a naším cieľom je Vaša maximálna spokojnosť a zlepšenie zdravotného stavu.

NAše SLUžBY

Aplikácia intravenózne podávaného vitamínu C

LIEČEBnÁ rehabilitácia

opatrovateľské služby

Zavolajte nám

Všetky podrobné informácie vám poskytneme aj telefonicky 

0905 123 456

„keď liečiš, usiluj sa o dve veci: Pomáhaj, alebo neškoď"

Hippokrates, Epidemica I

KTO VYKONáVA OšETRENIE?

Ošetrovanie vykonávajú kvalifikované sestry denne alebo niekoľkokrát do týždňa. V prípade potreby sestry ADOS ošetrujú pacientov aj počas sobôt a nedelí a cez sviatky.

Domácu rehabilitáciu vykonávajú fyzioterapeuti so špeciálnym vzdelaním. K základným výkonom patrí individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov, liečba porúch centrálneho a periférneho systému, mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch, individuálna dychová gymnastika, nácvik kontinencie a cielená odborná inštruktáž.

Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR). Tá je určená najmä pacientom pri rôznych chronických chorobách pohybového aparátu alebo po úrazoch, operáciách a cievnych mozgových príhodách.

Prvý kontakt

Pripravte si nasledovné informácie:
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu pacienta, zdravotnú poisťovňu, meno ošetrujúceho lekára, diagnózu – popis jeho zdravotného stavu, telefonický kontakt.

dôležité - agentúra nemá právo predpisovať !

Obväzový materiál, náplaste, masti, pasty, peny a iný špeciálny zdravotný materiál, ako aj lieky a infúzne roztoky hradené zo zdravotnéh poistenia, Vám predpíše váš lekár.

Povedali o nás

No Title

Rated 0 out of 5

Chceli by sme vysloviť úprimnú vďaku za profesionálny a zároveň láskavý prístup, pomoc aj nad rámec poskytovaných služieb a cenné rady. Pani Majka nám pomáhala zvládnuť opateru otecka v domácej liečbe po ťažkom úraze. Z celého srdca ďakujeme.

rodina Fidlerová

No Title

Rated 0 out of 5

Zo srdca ďakujem p. Majke Holičovej za jej ľudský prístup, neoceniteľnú pomoc a podporu počas posledných dní života môjho manžela v domácom prostredí, ktorá svojou prítomnosťou, trpezlivosťou a láskavosťou bola nápomocná pri vykonávaní odbornej starostlivosti a každý deň so synom nám pomáhala zmierniť utrpenie. Manžela poznala ako onkologického pacienta, ktorý ju každý deň očakával a svojim úsmevom, komunikáciou a pohladením, mu dodávala silu prekonávať bolesť. Želáme Ti veľa síl pri vykonávaní náročnej práci a plnení úloh v starostlivosti v domácom prostredí. Marika a Erik ❤️

Zetochová

No Title

Rated 0 out of 5

Veľmi by sme sa chceli poďakovať p.Holičovej za nášho otca, ktorý bol po operácii zlomeniny nohy prepustený z Trnavskej nemocnice s preležaninami na oboch pätách.Napriek veľkému úsiliu p.sestričky,ktorá sa o neho do konca života starala tomuto ochoreniu podľahol, nakoľko bol diabetik. Bez jej usmernenia, rád a pomoci by sme to nezvládli.

Ľubomíra Moravcova

No Title

Rated 0 out of 5

Každý, kdo sem píše, má za sebou bolesti, trápení, no v naší rodině to nebylo jiné. A přesto, že jsme našeho milovaného svokra ztratili, po celou dobu nám byla nesmírnou oporou – jak při péči tak při psychické podpoře paní Maruška Holičová. Velmi oceňuji, že nám byla nápomocná kdykoli jsme potřebovali, nikdy jsme nezažili odmítnutí a vždy přišla s úsměvem na tváři. S takovými lidmi se dají i velmi těžké životní situace zvládnout v domácím prostředí. Veliké díky za celou naši rodinu.

Józsová Eva

základné výkony
v rámci Domáceho
Ošetrovania setrami

Starostlivosť

- Preväzy rán a podávanie injekcií a infúzií,
- starostlivosť o centrálny venózny katéter,
- starostlivosť o epidurálny katéter,
- starostlivosť o sondu a iné.

ošetrovanie

- Ošetrovanie rán,
- ošetrovanie preležanín a vredov predkolenia,
- ošetrovanie stómií a iné.

ostatné

Cievkovanie a iné.

adosadvena_logo_white

kontaktujte nás

    © From ♡ by HOBERTO